• کاربرد در دیوارهای شیشه‌های با جام‌اندازی سازه‌ای
• بدون استفاده از یک قاب دور شیشه
• به جز وترهای سیلیکونی مورداستفاده در زیر قاب‌ها
• کلیه درزگیرهای از EPDM ساخته شده‌اند
• ترکیب لعاب بین 30 الی 34 میلی‌متر

درب و پنجره آلومینیومیکرتین وال(نمای شیشه ای)کورت اوغلو ترکیه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *