• عرض چهارچوب: 60 میلی‌متر
• عرض بال: 68 میلی‌متر
• ضخامت دیوار: 2 میلی‌متر
• مانع حرارتی: 18 میلی‌متر
• انتقال گرما: Uf = 3.09 وات بر مترمربع در کلوین
• نصب ساده و تامین لوازم جانبی به علت وجود شیار‌های فرعی همخوان با استانداردهای اروپا
• کلیه عایق‌های POLYMAID، کلیه واشرهای EPDM
• لعاب با استفاده از فاصله 4 الی 40 میلی‌متری
• کاربرد واشر مرکزی نگهدارنده آب و گردوخاک
• اتصالات کامل گوشه‌ها همراه با گوه گوشه
• سیستم امن تخلیه هوا و آب
• بکارگیری یک بال مخفی ویژه و یک بال داخلی دیوار شیشه‌ای
• می‌توانید پروفیل‌هایی با زیبای مخصوص و پروفیل‌هایی مناسب برای زوایای استاندارد و ویژه طراحی نمایید

درب ها و پنجره های لولاییدرب و پنجره آلومینیومیکورت اوغلو ترکیه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *