درباره ما

_

درباره ما

ما که هستیم؟

شرکت نیارش نما از زمان تاسیس تا به امروز با اتکا به لطف پروردگار و با بهره گیری از اندیشه و دانش متخصصان و کوشش کارگران کار آزموده و زحمتکش داخلی همچنان در مسیر صنعت ساختمان و تولید گام بر می دارد و ضمن مطالعه و تحقیق در خصوص اهداف کلی توسعه اقتصادی وتحقق شعار و سیاست های تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی ، را جزء اهداف استراتژیک خود قرار داده است. در ادامه اذعان می دارد که این شرکت در زمینه طرح ، تولید و اجراء انواع در ب و پنجره اختصاصی آلومینیومی ترمال بريك و نانترمال ، در ب و پنجرهU.P.V.C ،طرح و اجراء انواع نما( آلومینیومی فریم لس ،کرتین وال ، ورق کامپوزیت ، ترمووود و شیشه ای …) ، سيستم سقف متحرك شيشه و آلومينيوم ، شيشه و گيوتين آلومينيومي ، هندريل آلومينيومي ، درز انقطاع آلومينيومي و لوور سقفي آلومينيومي و حفاظ و نرده آلومينيومي و انواع توري آلومينيومي فعالیت دارد.