رضا فردوس بازیگیری فعال و جذاب پاکستان شاغل می باشد که سابقه فیلم در 

یانه

انتشارات جمال

باشگاه مشتریان گروه پیشگامان کویر یزد

مهندسی آرمان پردازان نوین

پرشین پیشه وران ساعی

سپاهان ترانس امین

پای آوران داده نگار

صباح پخش فجر گنبد

پیمانکار صباح

مجتمع بیمارستانی امام خمینی

تخلیه و بارگیری عرشه بار

ساختمانی ماه سنگ قزوین

اداره کل آموزش وپرورش شهرتهران

را دارد می باشد.

همچنین وی می تواند به عنوان دستیار صحنه نیز فعالیت نماید.

ات سایپا

مهندسین مشاور آبیاری زهکشی شاراب

آساک آسانبر البرز

تولیدی آفرین ماکارون

هوگر دارو دانش

مدل سازی اطلاعات ساختمان ایده

پلیس+10

ksa-co

پارسیان یدک راه

تولیدی آرمان مینای یزد

حریر نام کویر

آذرمهر پردازش قهستان

دسته‌بندی نشده

رضا فردوس

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *