کوتال:

صفحات جدید نمای آلومینیومی

در رنگ ھای آنادایز،طرح چوب و پودری

به پهنای mm 13 و   mm26

مناسب برای انواع نماھای ترکیبی و مدرن

کاملا عایق و ضد حریق

اجرای کاملا ساده و سریع

درب و پنجره آلومینیومیسایر محصولاتکورت اوغلو ترکیه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *