سیستم مدولار تعدادی از راه حل های عملیات ارائه می دهد . این راه حل مناسبی برای هر منطقه سرپوشیده است.
• ارائه حداکثر مساحت دید، با اثرات مختلف، از طریق استفاده از برنامه های کاربردی خاص در هر دو ماژول جامد و شیشه ای، بسته به شرایط.
• مزیت پروفیل در که تمام رنگ RAL سازگار خواهد شد . برای این منطقه پیشنهاد شده است. علاوه بر این، اشکال پوشش چوب اثر آلومینیوم می تواند برای مناطق داخلی توصیه شود.
• خواص ویژه آن به معنای این سیستم اجازه می دهد تا ارزش های زیبایی شناختی از فضای معماری به صورت زنده دارا باشد.
• پوشش سطح اطمینان به راحتی درتعمیر و نگهداری آسان و تمیز کردن آسان..

دانلود کاتالوگ

درب و پنجره آلومینیومیسایر محصولاتکورت اوغلو ترکیه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *