• دارای مهار. • امکان استفاده در قاب شیشه به صورت عایق‌دار یا غیرعایق‌دار
• تخلیه حداکثری آب و هوا به خاطر وجود کانال تخلیه آب (متراکم‌کننده)
• حداکثر ارتفاع ساختمان: 100 میلی‌متر
• ترکیب لعاب بین 18 الی 40 میلی‌مت

درب و پنجره آلومینیومیکرتین وال(نمای شیشه ای)کورت اوغلو ترکیه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *