• عرض بال: 45 میلی‌متر
• مانع حرارتی: 32 میلی‌متر
• انتقال گرما: Uf = 4.0 وات بر مترمربع در کلوین
• لعاب با استفاده از فاصله 20 الی 34 میلی‌متری
• امکان لغزیدن بوسیله بلندکردن، و یا عدم‌لغزیدن، با پروفیل‌های بال مشابه
• دو نوع گزینه متعلقات، برای سیستم لغزش محدوده 80 کیلوگرم و 160 کیلوگرم،
• پروفیل‌های ریلی قابل‌تعویض به نگهداری آسان است
• نصب ساده به لطف اتصالات میله‌ای
• استفاده از وترهای TPV بجای برس‌ها برای سیستم بلندکردن-لغزیدن

دانلود کاتالوگ

پنجره های کشویی و آکاردئونیدرب و پنجره آلومینیومیکورت اوغلو ترکیه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *