• عرض چهارچوب: 59 میلی‌متر
• عرض بال: 65 میلی‌متر
• ضخامت دیوار: 1.4–1.8 میلی‌متر
• مانع حرارتی: 18 میلی‌متر
• انتقال گرما: Uf = 3.39 وات بر مترمربع در کلوین
• نصب ساده و تامین لوازم جانبی به علت وجود شیار‌های فرعی همخوان با استانداردهای اروپا
• شیار پیرامونی مناسب برای مجموعه لولای 9محوری، 20 میلی‌متری
• کلیه عایق‌های POLYMAID، کلیه واشرهای EPDM
• لعاب با استفاده از فاصله 17 الی 26 میلی‌متری
• کاربرد واشر مرکزی نگهدارنده آب و گردوخاک
• اتصال کاربردی و کامل گوشه‌ها همراه با گوه گوشه و گزینه اتصال میله‌ای
• سیستم امن تخلیه هوا و آب
• ظرفیتی برای تولید درب‌ها و پنجره‌های کاربردی با پروفیل‌های ویژه، مناسب برای زوایای استاندارد و ویژه

دانلود کاتالوگ

آبسکون ایراندرب ها و پنجره های لولاییدرب و پنجره آلومینیومیکورت اوغلو ترکیه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *