سیستم دیوار شیشه‌ای با جام‌اندازی نیمه فریم لس

• امکان استفاده در قاب شیشه به صورت عایق‌دار یا غیرعایق‌دار
• تخلیه حداکثری آب و هوا به خاطر وجود کانال تخلیه آب (متراکم‌کننده)
• حداکثر ارتفاع ساختمان: 100 میلی‌متر
• ترکیب لعاب بین 4 الی 34 میلی‌متر
• عمر طولانی به خاطر EPDM بودن کلیه واشرها
• راه‌حل‌های تفصیلی، عملی و بدون‌ایراد

سیستم دیوار شیشه‌ای فول فریم لس

• دارای مهار. • امکان استفاده در قاب شیشه به صورت عایق‌دار یا غیرعایق‌دار
• تخلیه حداکثری آب و هوا به خاطر وجود کانال تخلیه آب (متراکم‌کننده)
• حداکثر ارتفاع ساختمان: 100 میلی‌متر
• ترکیب لعاب بین 18 الی 40 میلی‌مت

سیستم‌های دیوار شیشه‌ای نیمه درپوش دار

امکان برجسته نموده خط دلخواه ساختمان با بکاربردن واشرهای EPDM به صورت افقی یا عمودی
• مجموعه‌ای متنوع از محصولات دیدنی با گزینه‌های تزیینی برای روی دیوار
• حداکثر ارتفاع ساختمان: 100 میلی‌متر
• ترکیب لعاب بین 6 الی 24 میلی‌متر
• عمر طولانی به خاطر EPDM بودن کلیه واشرها
• راه‌حل‌های تفصیلی، عملی و بدون‌ایراد

سیستم‌های دیوار شیشه‌ای تمام درپوش دار

گزینه‌‌های کلاهک تزیینی امکان طراحی دیوارهای جذاب دارای پروفیل‌های سفارشی مناسب برای زوایای استاندارد و ویژه را می‌دهند.
• تخلیه حداکثری آب و هوا به خاطر وجود کانال تخلیه آب (متراکم‌کننده)
• حداکثر ارتفاع ساختمان: 100 میلی‌متر
• ترکیب لعاب بین 6 الی 50 میلی‌متر
• عمر طولانی به خاطر EPDM بودن کلیه واشرها
• راه‌حل‌های تفصیلی، عملی و بدون‌ایراد
• انتقال گرما (Uf): 6.8 وات بر مترمربع در کلوین

دانلود کاتالوگ

سیستم‌های دیوار شیشه‌ای ECO

• کاربرد در دیوارهای شیشه‌های با جام‌اندازی سازه‌ای
• بدون استفاده از یک قاب دور شیشه
• به جز وترهای سیلیکونی مورداستفاده در زیر قاب‌ها
• کلیه درزگیرهای از EPDM ساخته شده‌اند
• ترکیب لعاب بین 30 الی 34 میلی‌متر